Denne side indeholder vejledning til installation af Payment Management.

Indhold

Denne vejledning indeholder følgende afsnit:

Systemkrav - Krav til Navision og Payment Management granuler.

Installation - Installering af komponent, objekter og hjælpefiler.

Opsætning - Vejledning i opsætning af bankcentral og bank.


Systemkrav

Inden installation af Payment Management, skal det sikres at de i dette afsnit angivne systemkrav er opfyldt. Afsnittet indeholder følgende punkter:


Krav til Navision

For at en given version af Payment Management kan anvendes, skal en tilsvarende version af Navision anvendes. Endvidere er muligheden for funktionalitet afhængig af hvilke granuler der er valgt.


Payment Management til Navision består af 2 granuler:

 • Payment Management - Basis (Udbetalinger & Indbetalinger)
  Granulet bruges til at indlæse FIK-adviseringer og udligne indbetalinger fra debitorer indbetalt med indbetalingskort samt at kunne overføre betalinger til bankens betalingssystem. 

 • Payment Management - Kontoudtog
  Granulet bruges til at kunne indlæse kontoudtog, udlæst fra bankens betalingssystem, til brug ved afstemning af bankkonto og udligning af indbetalinger fra debitorer indbetalt på konto. 

Krav til nødvendige Navision granuler for at kunne bruge de enkelte Payment Management granuler er angivet i det efterfølgende under det enkelte granul.


Payment Management - Basis  (Udbetalinger & Indbetalinger)

Granulet "Payment Management - Basis" er basis granulet i Payment Management og er nødvendigt for at kunne bruge Payment Management. Udover at være basismodul for Payment Management indholder granulet også udbetalinger og indbetalinger.


Såvel udbetalings- som indbetalingsdelen i Payment Management er fælles for alle betalingssystemer hvilket betyder at hvis der er brug for integration til et eller flere betalingssystemer på én gang, kan granulet "Payment Management - Basis" håndtere dette.


Standard granuler

For at "Payment Management - Basis" kan anvendes skal der være adgang til følgende standard granuler i Navision:

 • Finans, Basis

 • Bank, Basis

 • Køb, Basis

 • Køb, Købsfakturering (Ikke et krav, men en fordel)

 • Salg, Basis

 • Salg, Salgsfakturering

 • Generelt, Valuta (Nødvendigt ved udenlandske betalinger)

 • System, Adgangssikkerhed (Nødvendig ved prokura)

 • System, Brugerrettigheder og kontrol (Ikke et krav, men en fordel ved prokura)

Forudsætninger

Der forudsættes desuden, at printeren kan udskrive OCR-B skrift, for at der kan udskrives fakturaer, kontoudtog, rentenotaer, rykkere og rykkermeddelelser med påhæftet indbetalingskort, som debitorerne kan benytte ved indbetaling.

Kravet til de to salgs granuler er kun gældende, hvis der er behov for at kunne indlæse FIK og/eller Giro indbetalinger fra bankens betalingssystem.


Payment Management - Kontoudtog

Granulet "Payment Management - Kontoudtog" er fælles for alle understøttede betalingssystemer.

Hvis der er behov for at kunne indlæse kontoudtog udlæst fra bankens betalingssystem skal følgende granuler bruges:

 • Payment Management - Basis

 • Payment Management - Kontoudtog

Standard granuler

For at "Payment Management - Kontoudtog" kan anvendes skal der yderligere være adgang til følgende standard granul i Navision:

 • Bank, Afstemning

Forudsætning

Det forudsættes at der kan udlæses kontoudtog fra bankens betalingssystem og indlæsning understøttes af Payment Management.

Hvorvidt udlæste kontoudtog fra det enkelte betalingssystem understøttes af Payment Management fremgår af det efterfølgende punkt Betalingssystem.


Betalingssystem

Payment Management til Navision forudsætter, at der er adgang til pengeinstitut ved hjælp af et betalingssystem, hvormed betalingsoplysninger kan overføres elektronisk til og fra et eller flere pengeinstitutter.


Pengeinstitutter

Payment Management er udviklet i samarbejde med pengeinstitutternes edb-afdelinger og erhvervskonsulenter, og er fuldt integreret med Navision og de understøttede pengeinstitutters betalingssystemer.

I Danmark foregår betalinger via forskellige betalingssystemer. Se under punktet Readme hvilke versioner af betalingssystemerne Payment Management understøtter.

I oversigten er angivet hvorvidt udlæsning af kontoudtog er muligt og hvilket filformat, der understøttets i Payment Management fra pengeinstituttet:

Betalingssystem

Format

Bankdata

Udgave 3, Enkeltposteringer m/punktum som decimaladskiller

BEC

Celenia bank (kopi af SKB ver. 1.02(Jyske Bank))

Danske Bank

PTX format med udvidet advis og saldo

Jyske Bank

Elektroniske kontoposter SKB ver. 1.02

SDC

.DAT format

Nordea

Posteringsdata ver. 3 fra Corporate Netbank
Posteringsdata ver. 2 fra Unitel til PC


Versioner

Payment Management tilstræbes at understøtte de nyeste versioner af pengeinstitutternes betalingssystemer.

Pengeinstitutternes erhvervskonsulenter kan give information om selve betalingssystemets krav til udstyr, herunder krav til internt lager, harddisk, kapacitet, operativsystem etc.


Installation

Klik her for Installationsguide til Dynamics NAV Classic


Efter Navision er installeret kan installationen af Payment Management påbegyndes.


Dette afsnit indeholder en vejledning i installation af Payment Management i en eksisterende Navision.


Afsnittet indeholder følgende punkter:


Continia Integrationskomponent

Continia Bank Integration Component bruges af Payment Management til udveksling af betalingsinformationer med pengeinstitutternes betalingssystemer.


OBS! CBIC komponenten kører som en .NET komponent og derfor installeres på Service Tier maskinen.1.

På produkt cd'en findes mappen .\CBIC\RTC, hvor du finder DLL filen, som er CBIC'en.

2.

DLL filen i denne mappe skal kopieres ind i ADD-INS biblioteket på Service Tieret.

Dette er den typiske sti til ADD-INS biblioteket:
c:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\80\service\Add-ins\

3.

Filen skal desuden lægges ind i ADD-INS mappen til RTC klienten på den klient, hvor objekterne bliver kompileret.

Den typiske sti til dette er:
c:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics NAV\80\RoleTailored Client\Add-ins\

Hvis CBIC'en ikke kan benyttes af NAV kan det skyldes, at DLL filen er blevet blokeret af operativsystemet.

Dette kan løses ved at vælge "Egenskaber" for DLL filen og trykke "Fjern Blokering".

 

Payment Management Objekter

Objekterne til Payment Management består af såvel modificerede Navision-objekter som nye PM objekter.


Hvis der er foretaget ændringer/tilretninger i Navision-objekter skal man være opmærksom på, at disse ændringer kan blive overskrevet ved installationen af Payment Management.


Databasen udvides, om nødvendigt, med ca. 20.000 KB, inden indlæsningen af objekterne påbegyndes. Dette gøres under menuen Filer, Database, Udvid.

1.

For at installere Payment Management i Navision uden tilretninger, skal følgende gøres:

 • Vælg menulinien Funktioner, Object Designer
 • Vælg fra menulinien Filer, Import
 • Find folderen ..\Objects på produkt cd'en 
 • Klik på filen, der passer til databaseversionen.
 • Klik på Åbn for at indlæse filen.
 • 2.

  Følgende skærmbillede vises:

  Når filen er indlæst
  , vil programmet vise om der er konflikter med de nuværende objekter i databasen.

  Hvis der er konflikter bør forhandler kontaktes inden objekterne indlæses idet der ellers risikeres at tabe eksisterende tilretninger.

  Hvis der ingen konflikter findes accepteres indlæsningen ved at vælge Ja.

  3.

  Herefer vises følgende meddelelse:

  Tryk Ok 

  Vær opmærksom på, at antallet af objekter kun er ment som eksempel og ikke nødvendigs vil passe med den nyeste version af Payment Management.

  4.

  Kompiler de nye objekter, hvorefter objekterne er installeret i databasen.

  Payment Management Hjælpefiler

  Hjælpefilerne til Payment Management er de filer, der gør, at man kan trykke F1 felterne og få hjælp til netop dette felt. I Payment Management hjælpen er der også en beskrivelse af arbejdsgange i Payment Management.


  Hjælpefilerne installeres på følgende måde:

   

  Dynamics NAV 2015 Help Server

  1.

  Find filerne til Help serveren på produkt cd'en i folderen ..\HLP\HTML.

  2.

  Kopier filerne til folderen med det respektive sprog, hvor Help serveren er installeret. F.eks. "c:\inetpub\wwwroot\DynamicsNAV80Help\help\da-DK\"

  3.

  I mappen findes også en Readme.txt fil, som indeholder linjer, der bør kopieres over i ToC.xml på Help Serveren. Dette vil oprette en Betalingsformidlingsmenu i Online hjælpen

  4.

  Genstart Help serveren.

   

  Dynamics NAV 2013

  1.

  Find filerne pm_a.chm, pm_a.hh, pm_m.chm og pm_m.hh på produkt cd'en i folderen ..\HLP.

  2.

  Kopier filerne til folderen med det respektive sprog under NAV installationsbiblioteket på klienten. F.eks. "c:\Program files\Microsoft Dymanics NAV\60\RoleTailored Client\da-DK\"

  3.

  Kopier filerne på serveren under service biblioteket. F.eks. " c:\Program files\Microsoft Dynamics NAV\60\Service\DAN\"

  4.

  Genstart Dynamics NAV


  Hjælpen til Payment Management kan nu anvendes.


  Payment Management Roller/rettigheder

  Anvendes der roller/rettigheder i Navision kan der oprettes Payment Management roller med tilhørende rettigheder som tilknyttes brugere i Navison. Tilknytning af roller til brugere foretages dog manuelt. Bemærk - ved konvertering fra NAVIBanking til PM konverteres roller/rettigheder ikke, men de gamle roller i NAVIBanking slettes.


  Roller/rettigheder i Payment Management kan oprettes på følgende måde:

  1.

  Vælg menulinien Funktioner, Object Designer

  2.

  Find codeunit 6016834 "Opret Roller/Rettigheder"

  3.

  Tryk på Run

  Brugeren skal tildeles PM-roller til de forskellige moduler, men derudover skal brugere tildeles standard roller. Se skema over min. krav til standard-roller.

  Opsætning

  Når Payment Management er installeret skal systemet sættes op med generelle informationer og én eller flere banker, der skal kunne bruges i Payment Management.


  Dette gøres i Navision ved indlæsning af opsætningsdata fra en xml fil og efterfølgende angive bank og bankcentral.


  Afsnittet indeholder følgende punkter:

  Standard opsætning

  1.

  I menuen vælges Afdelinger, Økonomistyring, Opsætning, Betalingsformidling, Periodiske aktiviteter, Indlæs Bankopsætning. Følgende skærmbillede vises:

  I feltet Filnavn angives stien til opsætningsfilen for en given central.
  Disse filer ligger i folderen
  ..\XML OPSÆTNING på produkt cd'en. 
  Tryk herefter Ok.

  Check altid www.continia.dk for nyeste version af opsætningsfiler.

  2.

  Følgende skærmbillede vises, hvor indlæsningen kan følges. Indlæsning kan tage flere minutter.

  Bank og Bankopsætning

  Når opsætningsfilen er indlæst kan bank og bankcentral opsættes. Dette gøres på følgende måde:

  1.

  Vælg i menuen: Afdelinger, Økonomistyring, Opsætning, Betalingsformidling, Bank
  Følgende skærmbillede vises:

  2.

  Felterne på formen udfyldes:

  Kode: Her angives kode for bank efter eget valg.

  Navn: Her angives bankens navn.

  De angivne fil- og stinavne vil efterfølgende blive brugt ved udlæsning til bankens betalingssystem.

  Bankcentralkode: Her angives bankens tilhørende bankcentral ved en kode hentet ved brug af Assistbutton.

  Anvendes: Dette felt markeres for at angive at banken skal bruges. Hvis dette felt ikke markeres vil banken ikke kunne bruges til overførsler. Nu vil mulige betalingsmetoder for den valgte banks bankcentral blive aktivieret i Payment Management og dermed vil de efterfølgende være tilgængelig for brugeren.

  3.

  Opsætning af Bank og Bankcentral til brug for Payment Management er nu færdig.

    

    

  Continia Software A/S

  bottomshadow.jpg