Denne side indeholder vejledning til installation af Payment Management til Microsoft Dynamics NAV 2013 og R2.

Installation

Efter Navision er installeret kan installationen af Payment Management påbegyndes.


Dette afsnit indeholder en vejledning i installation af Payment Management i en eksisterende Navision.


Afsnittet indeholder følgende punkter:


Continia Integrationskomponent

Continia Bank Integration Component bruges af Payment Management til udveksling af betalingsinformationer med pengeinstitutternes betalingssystemer.


OBS! CBIC komponenten kører som en .NET komponent og derfor installeres på Service Tier maskinen.1.

På produkt cd'en findes mappen .\CBIC\NAV2013, hvor du finder DLL filen, som er CBIC'en.

2.

DLL filen i denne mappe skal kopieres ind i ADD-INS biblioteket på Service Tieret.

Dette er den typiske sti til ADD-INS biblioteket:
c:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\70\service\Add-ins\

3.

Filen skal desuden lægges ind i ADD-INS mappen til RTC klienten på den klient, hvor objekterne bliver kompileret.

Den typiske sti til dette er:
c:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics NAV\70\RoleTailored Client\Add-ins\

Hvis CBIC'en ikke kan benyttes af NAV kan det skyldes, at DLL filen er blevet blokeret af operativsystemet.

Dette kan løses ved at vælge "Egenskaber" for DLL filen og trykke "Fjern Blokering".

 

Payment Management Objekter

Objekterne til Payment Management består af såvel modificerede Navision-objekter som nye PM objekter.


Hvis der er foretaget ændringer/tilretninger i Navision-objekter skal man være opmærksom på, at disse ændringer kan blive overskrevet ved installationen af Payment Management.


Databasen udvides, om nødvendigt, med ca. 20.000 KB, inden indlæsningen af objekterne påbegyndes. Dette gøres under menuen Filer, Database, Udvid.

1.

For at installere Payment Management i Navision uden tilretninger, skal følgende gøres:

 • Vælg menulinien Funktioner, Object Designer
 • Vælg fra menulinien Filer, Import
 • Find folderen ..\Objects på produkt cd'en 
 • Klik på filen, der passer til databaseversionen.
 • Klik på Åbn for at indlæse filen.
 • 2.

  Følgende skærmbillede vises:

  Når filen er indlæst
  , vil programmet vise om der er konflikter med de nuværende objekter i databasen.

  Hvis der er konflikter bør forhandler kontaktes inden objekterne indlæses idet der ellers risikeres at tabe eksisterende tilretninger.

  Hvis der ingen konflikter findes accepteres indlæsningen ved at vælge Ja.

  3.

  Herefer vises følgende meddelelse:

  Tryk Ok 

  Vær opmærksom på, at antallet af objekter kun er ment som eksempel og ikke nødvendigs vil passe med den nyeste version af Payment Management.

  4.

  Kompiler de nye objekter, hvorefter objekterne er installeret i databasen.

  Payment Management Hjælpefiler

  Hjælpefilerne til Payment Management er de filer, der gør, at man kan trykke F1 felterne og få hjælp til netop dette felt. I Payment Management hjælpen er der også en beskrivelse af arbejdsgange i Payment Management.


  Hjælpefilerne installeres på følgende måde:

   

  Dynamics NAV 2013 R2 Help Server

  1.

  Find filerne til Help serveren på produkt cd'en i folderen ..\HLP\HTML.

  2.

  Kopier filerne til folderen med det respektive sprog, hvor Help serveren er installeret. F.eks. "c:\inetpub\wwwroot\DynamicsNAV71Help\help\da-DK\"

  3.

  I mappen findes også en Readme.txt fil, som indeholder linjer, der bør kopieres over i ToC.xml på Help Serveren. Dette vil oprette en Betalingsformidlingsmenu i Online hjælpen

  4.

  Genstart Help serveren.

   

  Dynamics NAV 2013

  1.

  Find filerne pm_a.chm, pm_a.hh, pm_m.chm og pm_m.hh på produkt cd'en i folderen ..\HLP.

  2.

  Kopier filerne til folderen med det respektive sprog under NAV installationsbiblioteket på klienten. F.eks. "c:\Program files\Microsoft Dymanics NAV\60\RoleTailored Client\da-DK\"

  3.

  Kopier filerne på serveren under service biblioteket. F.eks. " c:\Program files\Microsoft Dynamics NAV\60\Service\DAN\"

  4.

  Genstart Dynamics NAV


  Hjælpen til Payment Management kan nu anvendes.


  Payment Management Roller/rettigheder

  Anvendes der roller/rettigheder i Navision kan der oprettes Payment Management roller med tilhørende rettigheder som tilknyttes brugere i Navison. Tilknytning af roller til brugere foretages dog manuelt. Bemærk - ved konvertering fra NAVIBanking til PM konverteres roller/rettigheder ikke, men de gamle roller i NAVIBanking slettes.


  Roller/rettigheder i Payment Management kan oprettes på følgende måde:

  1.

  Vælg menulinien Funktioner, Object Designer

  2.

  Find codeunit 6016834 "Opret Roller/Rettigheder"

  3.

  Tryk på Run

  Brugeren skal tildeles PM-roller til de forskellige moduler, men derudover skal brugere tildeles standard roller. Se skema over min. krav til standard-roller.

  Opsætning

  Når Payment Management er installeret skal systemet sættes op med generelle informationer og én eller flere banker, der skal kunne bruges i Payment Management.


  Dette gøres i Navision ved indlæsning af opsætningsdata fra en xml fil og efterfølgende angive bank og bankcentral.


  Afsnittet indeholder følgende punkter:

  Standard opsætning

  1.

  I menuen vælges Afdelinger, Økonomistyring, Opsætning, Betalingsformidling, Periodiske aktiviteter, Indlæs Bankopsætning. Følgende skærmbillede vises:

  I feltet Filnavn angives stien til opsætningsfilen for en given central.
  Disse filer ligger i folderen
  ..\XML OPSÆTNING på produkt cd'en. 
  Tryk herefter Ok.

  Check altid www.continia.dk for nyeste version af opsætningsfiler.

  2.

  Følgende skærmbillede vises, hvor indlæsningen kan følges. Indlæsning kan tage flere minutter.

  Bank og Bankopsætning

  Når opsætningsfilen er indlæst kan bank og bankcentral opsættes. Dette gøres på følgende måde:

  1.

  Vælg i menuen: Afdelinger, Økonomistyring, Opsætning, Betalingsformidling, Bank
  Følgende skærmbillede vises:

  2.

  Felterne på formen udfyldes:

  Kode: Her angives kode for bank efter eget valg.

  Navn: Her angives bankens navn.

  De angivne fil- og stinavne vil efterfølgende blive brugt ved udlæsning til bankens betalingssystem.

  Vær opmærksom på at stien, der bliver angivet her skal være stien set fra Service Tierets synspunkt. Vi foreslår at der oprettes en delt mappe på Service Tier maskinen, som man har adgang til fra klientmaskinen.

  Bankcentralkode: Her angives bankens tilhørende bankcentral ved en kode hentet ved brug af Assistbutton.

  Anvendes: Dette felt markeres for at angive at banken skal bruges. Hvis dette felt ikke markeres vil banken ikke kunne bruges til overførsler. Nu vil mulige betalingsmetoder for den valgte banks bankcentral blive aktivieret i Payment Management og dermed vil de efterfølgende være tilgængelig for brugeren.

  3.

  Opsætning af Bank og Bankcentral til brug for Payment Management er nu færdig.

    

    

  Continia Software A/S

  bottomshadow.jpg